Sản phẩm KH - CN

Sản phẩm KH - CN

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Lĩnh vực đo lường Độ dài
Nguồn bước sóng chuẩn Laser – Ne633 nm ổn định tần số bằng I-ốt Được phê duyệt là chuẩn ĐLQG theo QĐ số 14/2006/QĐ-TTg ngày 17/01/2006
Lĩnh vực đo lường Khối lượng
  Quả cân chuẩn 1 Kg Được phê duyệt là chuẩn ĐLQG theo QĐ số 14/2006/QĐ-TTg ngày 17/01/2006
Lĩnh vực đo lường Lực-Độ cứng
  Máy chuẩn độ cứng HNG – 250 thang đo HRC Được phê duyệt là chuẩn ĐLQG theo QĐ số 14/2006/QĐ-TTg ngày 17/01/2006
Lĩnh vực đo lường Áp suất
  Áp kế piston khí Được phê duyệt là chuẩn ĐLQG theo QĐ số 14/2006/QĐ-TTg ngày 17/01/2006
  Áp kế piston đo áp suất cực thấp Được phê duyệt là chuẩn ĐLQG theo QĐ số 14/2006/QĐ-TTg ngày 17/01/2006
  Áp kế piston Được phê duyệt là chuẩn ĐLQG theo QĐ số 1127/QĐ-TTg ngày 22/07/2011
Lĩnh vực đo lường Dung tích - Lưu lượng
  1.Lưu lượng thể tích chất khí:
- Chuẩn lưu lượng khí kiểu chuông
- Chuẩn lưu lượng khí kiểu PVTt
Được phê duyệt là chuẩn ĐLQG theo QĐ số 1127/QĐ-TTg ngày 22/07/2011
  2.Lĩnh vực đo dung tích: hệ thống chuẩn ĐLQG về dung tích Được phê duyệt là chuẩn ĐLQG theo QĐ số 14/2006/QĐ-TTg ngày 17/01/2006
  3.Lĩnh vực đo lưu tốc thể tích chất lỏng: hệ thống chuẩn ĐLQG về lưu tốc thể tích chất lỏng Được phê duyệt là chuẩn ĐLQG theo QĐ số 14/2006/QĐ-TTg ngày 17/01/2006
Lĩnh vực đo lường Điện
  Lĩnh vực đo điện trở 1 chiều: chuẩn điện trở một chiều Được phê duyệt là chuẩn ĐLQG theo QĐ số 1127/QĐ-TTg ngày 22/07/2011
  Lĩnh vực đo điện áp 1 chiều: chuẩn điện áp một chiều Được phê duyệt là chuẩn ĐLQG theo QĐ số 1127/QĐ-TTg ngày 22/07/2011
 

Lĩnh vực đo công suất điện tần số công nghiệp:

- Bộ chuyển đổi công suất 1 pha
- Cầu so Công suất - Điện năng 3 pha

Được phê duyệt là chuẩn ĐLQG theo QĐ số 14/2006/QĐ-TTg ngày 17/01/2006
 

Lĩnh vực đo năng lượng điện tần số công nghiệp:

- Bộ chuyển đổi công suất 1 pha
- Cầu so Công suất - Điện năng 3 pha

Được phê duyệt là chuẩn ĐLQG theo QĐ số 14/2006/QĐ-TTg ngày 17/01/2016
Lĩnh vực đo lường Thời gian - Tần số
  Đồng hồ nguyên tử Cesium Được phê duyệt là chuẩn ĐLQG theo QĐ số 14/2006/QĐ-TTg ngày 17/01/2006
Lĩnh vực đo lường Nhiệt
 

Tổ hợp chuẩn quốc gia về nhiệt độ

1.Các điểm nhiệt độ chuẩn
- Điểm ba của Nước tinh khiết
- Điểm ba của Thủy ngân tinh khiết
- Điểm nóng chảy của Gali tinh khiết
- Điểm đông đặc của Thiếc tinh khiết
- Điểm đông đặc của Kẽm tinh khiết
- Điểm đông đặc của Nhôm tinh khiết
- Điểm đông đặc của Bạc tinh khiết

Được phê duyệt là chuẩn ĐLQG theo các QĐ số:

14/2006/QĐ-TTg ngày 17/01/2006;

1227/QĐ-TTg ngày 22/07/2011.

  2.Hệ thống cầu đo chính xác cao
- Cầu đo tỷ số điện trở
- Điện trở chuẩn AC/DC
- Nhiệt kế chuẩn Platin
- Nhiệt kế điện trở Platin chuẩn nhiệt độ cao

Được phê duyệt là chuẩn ĐLQG theo các QĐ số:

14/2006/QĐ-TTg ngày 17/01/2006;

1227/QĐ-TTg ngày 22/07/2011.

 

Tour du lịch, du lịch Việt Nam, Hanoi Properties, Apartments, Houses, Villas for rent, Hanoi Housing Rental, Houses, Villas, Serviced Apartments for rent, máy lọc nước