Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

HN KHKT ĐL Toàn quốc VII

HN KHKT ĐL Toàn quốc VII

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Viện Đo lường Việt Nam và Văn phòng công nhận chất lượng
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Đo lường Việt Nam (VMI) và của Văn phòng Công nhận chất lượng (BoA), được sự đồng ý của các cơ quan quản lý, chiều ngày 26/04/2022, tại hội trường A - Tầng 3 nhà D số 8 - Hoàng Quốc Việt - P. Nghĩa Đô - Q. Cầu Giấy - TP. Hà Nội, Viện...
Banner giữa trang chủ
Khảo sát nhu cầu đào tạo theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13187:2020
Thực hiện Đề án 996/QĐ-TTg về việc “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn...
apartment for rent in ciputra hanoi, voyage vietnam, dự án sunshine city